Mål C-566/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammergerichts Berlin (Tyskland) den 3 november 2015 – Konrad Erzberger mot TUI AG