Zaak C-566/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammergericht Berlin (Duitsland) op 3 november 2015 — Konrad Erzberger/TUI AG