Lieta C-566/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. novembrī iesniedza Kammergericht Berlin (Vācija) – Konrad Erzberger/TUI AG