Дело C-566/15: Преюдициално запитване от Kammergericht Berlin (Германия), постъпило на 3 ноември 2015 г. — Konrad Erzberger/TUI AG