Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.7.2014   Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.7.2014  .#RWE AG ja RWE Dea AG vastaan Euroopan komissio.#Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Parafiinivahamarkkinat – Raakaparafiinimarkkinat – Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen – Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen – Emoyhtiön vastuu kilpailusääntöjen rikkomisista, joihin sen tytäryhtiö ja emoyhtiön osittain omistama yhteisyritys ovat syyllistyneet – Emoyhtiön käyttämä ratkaiseva vaikutusvalta – Olettama siinä tapauksessa, että emoyhtiö omistaa tytäryhtiön kokonaan – Seuraanto – Oikeasuhteisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat – Täysi harkintavalta.#Asia T‑543/08.