Zadeva T-542/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. oktobra 2019 – Wanda Films in Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (wanda films) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije wanda films – Prejšnja besedna znamka Evropske unije WANDA – Relativni razlog za zavrnitev – Zožitev zahteve za registracijo – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)