Vec T-542/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. októbra 2019 – Wanda Films a Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (wanda films) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie wanda films – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie WANDA – Relatívny dôvod zamietnutia – Zúženie prihlášky na zápis – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)