Cauza T-542/18: Hotărârea Tribunalului din 3 octombrie 2019 – Wanda Films și Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (wanda films) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative wanda films – Marca Uniunii Europene verbală anterioară WANDA – Motiv relativ de refuz – Limitarea cererii de înregistrare – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)