Lieta T-542/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 3. oktobra spriedums – Wanda Films un Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (“wanda films”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “wanda films” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “WANDA” – Relatīvs atteikuma pamats – Reģistrācijas pieteikuma ierobežošana – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)