asia T-542/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.10.2019 – Wanda Films ja Wanda Visión v. EUIPO – Dalian Wanda Group (wanda films) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin wanda films rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-sanamerkki WANDA – Suhteellinen hylkäysperuste – Rekisteröintihakemuksen rajoittaminen – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)