Zaak C-573/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 13 september 2018 — C GmbH & Co. KG / Finanzamt Z