Sag C-573/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13. september 2018 — C GmbH og Co. KG mod Finanzamt Z