Дело C-573/18: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhofs (Германия), постъпило на 13 септември 2018 г. — C GmbH & Co. KG/Finanzamt Z