Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți (14164/1/2012 – C7-0408/2012 – 2012/0238(NLE))