Písemný dotaz E-3210/10 Syed Kamall (ECR) Komisi. Návrh nové právní úpravy Společenství v oblasti cel