Statsstøtte — Tyskland — Statsstøttesag SA.48580 (2017/FC) — Påstået støtte til WestSpiel — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EØS-relevant tekst)