Státní podpora – Německo – Státní podpora SA.48580 (2017/FC) – Údajná podpora pro společnost WestSpiel – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (Text s významem pro EHP)