Zadeva C-395/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo le tribunal d'instance de Nice (Francija) 22. maja 2019 – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd