Vec C-395/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Nice (Francúzsko) 22. mája 2019 — VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd