Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/398 tat-8 ta' Marzu 2019 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 616/2007 fir-rigward ta' ċerti kwoti tariffarji addizzjonali fis-settur tal-laħam tat-tjur u li jidderoga minn dak ir-Regolament għas-sena tal-kwota 2018/2019