P7_TA(2013)0360 A mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtése ***I Az Európai Parlament 2013. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0855 – C7-0468/2011 – 2011/0416(COD)) P7_TC1-COD(2011)0416 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. szeptember 11-én került elfogadásra az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel