P7_TA(2013)0360 Sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (COM(2011)0855 – C7-0468/2011 – 2011/0416(COD)) P7_TC1-COD(2011)0416 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství