Pranešimas apie galiojančias antidempingo priemones, taikomas į Sąjungą importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui. Bendrovės, kuriai taikomas įsipareigojimas, pavadinimo pakeitimas