Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1394, annettu 29 päivänä syyskuuta 2020, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Varaždinski klipič ” (SMM))