Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Digital minedrift i Europa: Nye løsninger i forbindelse med bæredygtig produktion af råstoffer (initiativudtalelse)