Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Digitální těžba v Evropě – nová řešení pro udržitelnou produkci surovin (stanovisko z vlastní iniciativy)