Meddelelse fra Kommissionen Retningslinjer for vedtagelse af EU-dækkende undtagelser for medicinsk udstyr, jf. artikel 59 i forordning (EU) 2017/745 2020/C 171/01