Begäran om förhandsavgörande från Civilretten i Hillerød enligt beslut av den 4 juli 1997 i målet mellan Dansk Metalarbejderforbund, som företräder John Lauge m.fl., och Lønmodtagernes Garantifond (Mål C-250/97)