Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved beslutning truffet den 4. juli 1997 af Civilretten i Hillerød i sagen Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for John Lauge m.fl. mod Lønmodtagernes Garantifond (Sag C-250/97)