Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9836 – Bunker Holding/OceanConnect Marine) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 176/06