Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9836 — Bunker Holding/OceanConnect Marine) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 176/06