Sag C-597/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Grondwettelijk Hof (Belgien) den 16. oktober 2017 — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl.