Дело C-279/09: Решение на Съда (втори състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Kammergericht Berlin — Германия) — DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland (Ефективна съдебна защита на правата, изведени от правото на Съюза — Право на съд — Правна помощ — Национална правна уредба, по силата на която се отказва предоставяне на правна помощ на юридически лица поради липсата на „общ интерес“ )