ETA:n sekakomitean päätös N:o 116/2011, annettu 21 päivänä lokakuuta 2011 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta