T-545/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 30-i ítélete – Al Matri kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — Állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért felelős személyekkel, valamint a hozzájuk kapcsolódó személyekkel és szervezetekkel szemben hozott intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Azon személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — A felperes nevének jegyzékbe vétele — Elégtelen ténybeli alap — Ténybeli tévedés — Téves jogalkalmazás — A tulajdonhoz való jog — A vállalkozás szabadsága — Arányosság — A védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Indokolási kötelezettség”)