Sag T-545/13: Rettens dom af 30. juni 2016 — Al Matri mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien — foranstaltninger truffet over for personer, der er ansvarlige for uretmæssigt at tilegne sig statsmidler, og over for personer og enheder, der er knyttet til dem — indefrysning af midlerne — liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer — sagsøgerens navn omfattet — utilstrækkeligt faktuelt grundlag — retlig fejl — ejendomsret — frihed til at oprette og drive egen virksomhed — proportionalitet — retten til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — begrundelsespligt)