Věc T-545/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. června 2016 – Al Matri v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá proti určitým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Tunisku — Opatření přijatá vůči osobám odpovědným za zneužívání státních prostředků a vůči osobám a subjektům s nimi spojeným — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Zařazení žalobcova jména na seznam — Nedostatečný skutkový základ — Skutkový omyl — Právní omyl — Právo vlastnit majetek — Svoboda podnikání — Proporcionalita — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Povinnost uvést odůvodnění“