Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/985 z dne 12. februarja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema za kmetijska in gozdarska vozila ter njihove motorje in o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96 (Besedilo velja za EGP.)