Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană#TITLUL V - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ȘI DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ#Capitolul 2 - Dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună#Secțiunea 1 - Dispoziții comune#Articolul 23