Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea#TITOLU V - DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR L-AZZJONI ESTERNA TA' L-UNJONI U DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI DWAR IL-POLITIKA ESTERA U TA' SIGURTÀ KOMUNI#Kapitolu 2 - Dispożizzjonijiet speċifiċidwar il-politika estera u ta' sigurtà komuni#Taqsima 1 - Dispożizzjonijiet komuni#Artikolu 23