Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija#V ANTRAŠTINĖ DALIS - BENDROSIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS IŠORĖS VEIKSMAIS, IR KONKREČIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA#2 skyrius - Konkrečios nuostatos dėl bendros užsienio ir saugumo politikos#1 skirsnis - Bendrosios nuostatos#23 straipsnis