van der Stijl и Cullington/Комисия Решение на Съда (втори състав) от 28 февруари 1989 г. # Erik van der Stijl и Geoffrey Cullington срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Съединени дела 341/85, 251, 258, 259, 262 и 266/86, 222 и 232/87. TITJUR