Zaak C-942/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanje) op 31 december 2019 — Servicio Aragones de la Salud/LB