Zaak C-702/18 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 18 juni 2020 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Primart” Marek Łukasiewicz / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Bolton Cile España, SA [Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Aanvraag voor Uniebeeldmerk PRIMART Marek Łukasiewicz – Ouder nationaal merk PRIMA – Artikel 8, lid 1, onder b) – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 76, lid 1 – Omvang van de toetsing door het Gerecht van de Europese Unie]