Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9741 – Ines Kaindl/Peter Kaindl/M Kaindl) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 289/05