Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 587/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla niewodów dobrzeżnych prowadzących połowy na niektórych wodach terytorialnych Francji (Languedoc-Roussillon i Provence-Alpes-Côte d'Azur)