Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 587/2014 af 2. juni 2014 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for fiskeri med strandvod i visse franske territorialfarvande (Languedoc-Roussillon og Provence-Alpes-Côte d'Azur)