Sprawa C-361/13: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 września 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Słowacka [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 — Artykuł 7 — Świadczenie z tytułu starości — Dodatek bożonarodzeniowy — Zasada dotycząca miejsca zamieszkania]