TITJUR A v. komissio Unionin yleisen tuomioistuimen (muutoksenhakujaosto) tuomio 13 päivänä joulukuuta 2012. # A vastaan Euroopan komissio. # Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Ammattitauti - Pysyvä täysi työkyvyttömyys - Oikeus tutustua henkilökohtaisiin asiakirjoihin - Matkakulujen korvaaminen - Vahingonkorvausvaatimus. # Asia T-595/11 P.