Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2021 2021/C 114/09